Nakládání s osobními údaji

Kontaktní formuláře

Svým souhlasem potvrzujete zájem o zařazení všech Vámi vyplněných osobních údajů do databáze kontaktního formuláře společnosti George Vision s.r.o. (IČ: 07609221), sloužící k analýze poptávky a následné zaslání nabídky na Vámi uvedenou adresu, popřípadě kontaktování na telefonní číslo. Berete na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a potvrzujete, že všechny údaje jsou vyplněny pravdivě. V případě potřeby můžete kontaktovat správce webu na emailové adrese info@georgevision.cz a požádat o vymazání vašich kontaktních údajů.